Baan Nong Bua School

“Baan Nong Bua School,” designed by Jun Sekino.