Desert Island - Gjøde & Partnere Arkitekter

“Desert Island,” a new art installation by Gjøde & Partnere Arkitekter.