T House

“T House,” designed by Katsutoshi Sasaki + Associates.