Apartment House - Kochi Architect’s Studio

Apartment House, designed by Kochi Architect’s Studio.